Woensdags

De techniek verbeteren of hulp nodig met de tactische keuzes?

Buiten de vakanties om is er elke woensdag tennisles bij TV Stânfries. Neem contact op om te bespreken bij welke lesgroep jij het beste past. 

Lestijden die momenteel gehanteerd worden:

  • 15.00 - 16.00
  • 16.00 - 17.00
  • 17.00 - 18.00
  • 18.00 - 19.00
  • 19.00 - 20.00
  • 20.00 - 21.00

Tennistrainer

Tennisschool Jetse Jongsma

De tennislessen worden verzorgd door Jetse Jongsma van  Tennisschool Jetse Jongsma.

Jetse Jongsma (geb. 1992) woonachtig te Leeuwarden is naamgever en eigenaar van Tennisschool Jetse Jongsma. “Bijna mijn hele leven tennis ik al. Na het afronden van de HAVO heb ik de opleiding tot tennisleraar gevolgd en sinds 2012 beschik ik over de licentie voor tennisleraar van de KNLTB. Naast deze licentie, heb ik ook nog diverse vervolgcursussen bij de KNLTB gevolgd om mezelf continue te verbeteren. Ik heb onder meer lesgegeven in Stiens, Franeker, Goutum, Rottum, Reduzum en Grou. Ik doe ieder jaar mee aan de KNLTB-voorjaarscompetitie en speel in de zomer toernooien in categorie 3.

Tussen 2014 en 2016 verzorgde ik met veel plezier de tennistrainingen in Reduzum. Eind 2016 ben ik gestart met “Tennisschool Jetse Jongsma”. In februari 2020 werd ik benaderd door het bestuur van TV Stânfries om weer terug te keren op het ‘oude nest’. Naast TV Stânfries verzorgt de Tennisschool ook de trainingen bij TV Stiens, TC Goutum en TV Grouw. We kijken uit naar de komende jaren waarin we ons uiterste best zullen doen om alle lessers beter te maken, zowel tactisch, technisch, conditioneel én mentaal”.

Rowena van der Ploeg

Hallo Allemaal! 


Mijn naam is Rowena van der Ploeg en ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Vanaf mijn 5e jaar sta ik al met veel plezier op de tennisbaan, en heb nu ook al 15 jaar ervaring achter de rug (!). Door de jaren heen heb ik het merendeel op prestatief niveau getennist en daardoor heb ik ook de mogelijkheid gekregen om met veel verschillende trainers samen te werken. Mijn middelbare schoolopleiding heb ik gevolgd in Zwolle bij een topsportschool genaamd: Center for Sports and Education (CSE). Hierbij werden trainingen ‘s ochtends verzorgd door de school en heb ik o.a training gekregen van Tjerk Bogtstra (Voormalig Davis Cup captain). Nadat ik de HAVO had afgerond, heb ik de opleiding tot tennistrainer gevolgd. Door op diverse plekken stage te lopen heb ik verschillende ervaringen opgedaan. Als speler en als trainer heb ik in mijzelf geïnvesteerd om mij verder te ontwikkelen. Ik wil als tennistrainer ook blijven ontwikkelen en dat ga ik doen door verschillende workshops en beurzen te bezoeken. Ik ben in het bezit van een licentie en ik heb hiervoor lesgegeven in Zwolle. Op dit moment ben ik ook nog een student op NHL Stenden in Leeuwarden. Ik studeer Commerciële Economie en zit in het 2e jaar van de opleiding.  


Prestaties: 

Momenteel speel ik Eredivisie Dames bij T.C Nijlân en mijn speelsterkte is 2-2. We zijn met het Eredivisie team Nederlands Kampioen geweest. Mijn hoogste ranking in het dubbelspel is nummer 24 van Nederland en in de single nummer 76.  

 

Ik kijk ernaar uit om tennisspelers en –speelsters enthousiast te maken voor de tennissport. Plezier is het allerbelangrijkst. Ook ga ik natuurlijk mijn best doen om spelers beter te maken op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied.

Tennisles


De lessen

We streven er naar om in één jaar, 3 lessenseries van 12 lessen te organiseren. Tijdens vakanties is er geen training. In principe wordt er tennistraining gegeven in lesgroepen van ongeveer 6-8 personen. Iedereen wordt ingedeeld naar leeftijd en tennisniveau, van beginners- tot competitietrainingen. De jeugd traint op woensdagmiddag, de senioren op woensdagavond. (zie agenda voor de lestijden)

Jeugdtennislessen

Kinderen die voor het eerst gaan tennissen, spelen op een kleiner veld, met zachtere ballen. Hierdoor kunnen ze sneller een rally spelen en blijven zo gemotiveerd! Het niveau van de kinderen is ingedeeld in de kleuren rood, oranje en groen. De jongste kinderen (4-8 jaar) maken spelenderwijs kennis met tennis en spelen met rode ballen op een minibaantje. Als de kinderen de slag wat te pakken krijgen (7-9 jaar), worden de rally’s wat langer en spelen de kinderen met oranje ballen op een driekwart baan. Als de kinderen in staat zijn om de hele baan te bestrijken gaan ze over op een groene bal, het speelveld beslaat dan de hele tennisbaan, zonder ‘tramrails’. De groene ballen stuiteren nog wat langzamer dan de gele, normale ballen, zodat de kinderen iets meer tijd hebben voor een rally.

Wil jij beter worden in tennis?

Lijkt het jou leuk om te gaan trainen? Dan kun jij je opgeven voor de tennislessen door een mail te sturen naar training@tennisjj.nl. Vermeld in de email in elk geval jouw NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer. Heb je hierover vragen dan kun je contact opnemen met Jetse Jongsma 06-34447037.

Huisregels bij de training

Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de deelnemer volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient u vooraf en uitsluitend met de Tennisschool Jetse Jongsma overleg te plegen.

We hanteren doorlopende inschrijving. Dat betekent, dat de deelnemer zelf moet aangeven als hij/zij wil stoppen. Voor aanvang van de nieuwe cyclus moet de afmelding bij ons binnen zijn.

Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen: – Eerste uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed. – Tweede uitval les in beide cycli is voor rekening van de tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor krijg je dat lesuur gecrediteerd wordt op de factuur. – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 26°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een luchtvochtigheid van 80% of hoger is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer. Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “http://www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”.

Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd.

Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.

Facturering van het lesgeld wordt na de eerste training gedaan (week 14). Er worden in eerste instantie 8 trainingen in rekening gebracht. Aan het einde van de voorjaarscyclus wordt per groep bekeken hoeveel trainingen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt de eindrekening.

Met vriendelijke groeten, Tennisschool Jetse Jongsma training@tennisjj.nl.