Onze organisatie

Bestuur

Voorzitter
Bart van der Veen

Secretaris
Eetske de Boer

Penningmeester, ledenadministratie
Thiadmar van der Wal

Coördinator trainingen
Hedwig Jorna

PR + Socials
Jorrit Bonnema

Commissies

Activiteitencommissie

Geke Koopmans

Lambertus Zijlstra

 

Baancommissie

Zus Tiesema
Wytske Jorna
Klaas de Boer
Richard van Dijk
Lútsen Zijlstra
Harke van der Wal

 

Jeugdcommissie

Bart van der Veen

Sieta Posthumus

 

Boarnsterhimcommissie

Jantsje Kalsbeek

 

Sponsorcommissie

Jorrit Bonnema

 

Vertegenwoordiger stichting Sportbelangen

Bart van der Veen

 

Trainer

Jetse Jongsma

 

Verenigingscompetitieleider

Joop Andringa

Beleidsplan op weg naar 2020

Waarom dit beleidsplan?

Als bestuur vinden wij het noodzakelijk om een beleidsplan te hebben aangezien we de komende jaren met een aantal belangrijke sociale en maatschappelijke ontwikkelingen te maken krijgen. Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen en gemeentelijke bezuinigingen die gevolgen hebben voor de continuïteit van onze vereniging. Daarnaast is aandacht nodig voor de accommodatie. Deze ontwikkelingen vragen een meer zakelijke houding en meer zorg voor de vastlegging en uitvoering van het beleid. En last but not least; TV Stânfries wordt bestuurd door vrijwilligers, daarom is het van belang om de plannen en uitvoering van het beleid goed vast te leggen.


Het doel van het beleidsplan

Dit plan omvat niet de gedetailleerde plannen voor de toekomst, maar bevat de toekomstvisie voor TV Stânfries. Door plannen goed vast te leggen, wordt het voor betrokkenen eenvoudiger om deze uit te voeren. Je bent minder afhankelijk van de mensen die op dat moment zitting hebben in het bestuur, waardoor de continuïteit van de vereniging beter gewaarborgd is. Het is tegelijkertijd een instrument voor de leden om te toetsen of het bestuur handelt volgens de afspraken die tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld. Vanuit het bestuur en de leden moet invulling worden gegeven aan dit plan. Het bestuur vertegenwoordigt en vertolkt immers de wensen en belangen van de aangesloten leden. Het plan is in de eerste plaats bestemd voor de leden van onze vereniging. Maar, kan ook informatief zijn voor belanghebbenden en geïnteresseerden zoals de gemeente, om aan te geven wat de koers van de vereniging in de komende jaren zal zijn.